Marjan Kammari
tekee myös tilauksesta

Marja tekee käsinukkeja, marionetteja ja erilaisia nukkehahmoja toteuttaen ne pääosin oman näkemyksensä mukaisina, mutta ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon myös asiakkaan toivomuksia.